Díla k prodeji

Kosková Inge

Inge Kosková se narodila 31. ledna 1940 v Brně.

Studovala pedagogický směr u prof. A. Berana, A. Kučery, F. Bělohlávka,
S. Vymětala a V. Navrátila na Univerzitě Palackého v Olomouci (1957 – 1961).
Po absolvování působila jako odborná asistentka u A. Berana na katedře výtvarné výchovy Filosofické fakulty UP v Olomouci (1964 – 1965), učila na ZŠ ve Šternberku (1964 – 1965), byla profesorkou na Střední pedagogické škole v Přerově (1965 – 1975) a grafičkou v Moravských tiskařských závodech v Olomouci (1975 – 1987), vyučovala na VO ZUŠ v Olomouci (1987 – 2000) a Pedagogické fakultě UP
v Olomouci (2000 – 2004). Od 1991 je členkou Spolku olomouckých výtvarných umělců a teoretiků.

Podnikla řadu studijních cest (Německo, Itálie, USA, Norsko, Turecko, Střední Asie, Francie atd.). Věnuje se kresbě, malbě, volné i užité grafice (zejména linorytu). Příležitostně se věnuje ilustraci knih. Její doménou byla řadu let figurální tvorba inspirovaná hudbou, tancem a antickými motivy. Již ve druhé polovině 60. let se tvorba začala uvolňovat z rámce realistického zobrazení, vznikají první kresby, grafiky a malby, jimž dominuje pevná obrysová linie. V malbách klade důraz na psychologický účinek barvy. Intenzivně se zajímá o svět mezilidských vztahů, toto téma získává dominantní postavení v její tvorbě. Na počátku 80. let radikálně změnila způsob výtvarného vyjádření a soustředila se výhradně na kresbu perem a tuší. Od 90. let se zabývá intenzivně jógou (Tělové pocity, Kresby s mantrou). Vrací se k námětům krajin i figurální tvorbě, ale také k živlům ohně a země. Charakteristický je vztah mezi pokreslenou a prázdnou plochou, kontrast mezi černou a bílou. Kresebná linka nebo shluk čar jsou nositeli rytmu, jenž může vyznít jen na okolní bílé ploše. Vznikají časové záznamy – prvotní, čisté a ničím nezatížené. Fenomenální kreslířka zaobírající se meditací a hudbou, která je pro ni stálou inspirací. Taková je Inge Kosková ve svých kresbách.

Její dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i v zahraničí, dále pak
v galeriích (Praha, Olomouc, Hodonín, Litomyšl, Frýdek-Místek,ad.), v zahraničí např. v Kupferstich-Kabinetu v Drážďanech. V letech 1967 – 2010 realizovala více než tři desítky samostatných a množství kolektivních výstav.

Zdroj:
(http://magic-exlibris.webgarden.cz/rubriky/dalsi-autori-j-n/koskova-inge)

Zobrazen 1. – 16. z 24 výsledků