Pojeďte s námi za malováním do Normandie

Pojeďte s námi za malováním do Normandie

Za malováním do NORMANDIE

– malířská inspirace nejenom po stopách impresionistů

Malování není podmínkou, pojeďte s námi vychutnat si Normandii!

Zveme Vás se skicákem a malířskou paletou do kolébky impresionismu, na nekonečné pláže

Alabastrového pobřeží s vápencovými útesy, na Květinové pobřeží inspirující svým podmanivým světlem impresionisty, do kraje jabloňových sadů, zelených pastvin a pasoucích se krav,

za gotickými katedrálami i hrázděnými domy, na ochutnávku camembertu, cidru a calvadosu.

Od pátku 1. 7. 2016 do neděle 10. 7. 2016.

 

Jen zpáteční noční přejezd!

1. den – pátek: Odjezd brzo ráno z Opavy (místo a čas budou upřesněny v pokynech) přes Brno, Prahu, Rozvadov a Německo do Francie. Průjezd Lotrinskem a krajem Champagne, nocleh v okolí Paříže.

2. den – sobota: Ráno po snídani odjezd do Normandie, zastávka v Giverny, návštěva domu Clauda Moneta (Fondation Monet, kde malíř žil a maloval od roku 1883 až do své smrti ve věku 86 let) a jeho proslulé úchvatné květinové a vodní zahrady, která byla inspirací pro série obrazů leknínů (Lekníny, Zátoka s lekníny a japonským mostem aj.), prohlídka Musée des impressionismes Giverny, přetvořeného v roce 2009 z původního Musée d´Art Americain, založeného roku 1992 (američtí umělci inspirovaní místní krajinou). Aktuální výstava Dégas, impresionistický malíř? Volno k malování. Pokračování romantickým údolím kolem meandrů Seiny s impresionistickou atmosférou do kouzelného městečka Les Andelys se zříceninou středověkého hradu Gaillard postaveného na skále anglickým králem Richardem Lví srdce roku 1197. Dle zájmu zastávka na malování. Přejezd k moři na Alabastrové pobřeží do oblasti přístavního městečka Fécamp. Ubytování, nocleh.

3. den – neděle: Po snídani prohlídka městečka Fécamp, které je spjaté s životem a dílem Guy de Maupassanta. Výhled z útesů, procházka přístavem a po pláži, pro zájemce prohlídka paláce Palais de la Bénédictine s výrobou (od r. 1863) proslulého benediktinského likéru z místních bylin a koření – ochutnávka. Volno k malování, koupání. Návrat na nocleh.

4. den – pondělí: Po snídani odjezd k nejfotografovanějším křídovým útesům Alabastrového pobřeží do oblasti malebného městečka Étretat, které si uchovalo lázeňskou atmosféru 19. století. Nenáročná turistika po útesech na Falaise d´Aval s výhledem na Falaise d´Amont, na moře a na proslulé vápencové útvary (Aiguille creuse, Dutá jehla). Malování, možnost relaxu a koupání, procházky městečkem. Pro zájemce návštěva zajímavého muzea Le Clos Arsène Lupin v hrázděném domě (19.st.) Maurice Leblanca, autora legendárního literárního hrdiny. Návrat na nocleh.

5. den – úterý: Po snídani odjezd do okolí přístavního městečka Fécamp na vybrané lokality k malování. Odpoledne návrat do Fécamp, volný program k malování, procházkám po městečku a po plážové promenádě, možnost relaxu a koupání v moři. Návrat na nocleh.

6. den – středa: Po snídani odjezd přes přístav Le Havre, zastávka na předměstí v městečku Montvilliersna prohlídku bývalého ženského kláštera ze 7. století s bohatou historií Abbaye de Montivilliers zničeného Vikingy v 9. st. a obnoveného v 11. století. Přejezd přes impozantní most Pont de Normandie (do roku 1999 nejdelší zavěšený most na světě) do malebného historického přístavu Honfleur, oblíbeného místa malířů a spisovatelů (Corot, Courbet, Baudin, Monet, Seurat, Dufy, Musset, Baudelaire aj.), kolébky impresionismu. Procházka kolem přístavu jachet a typických hrázděných domů, prohlídka originálního dřevěného kostela sv. Kateřiny se zvonicí. Výhled na ústí Seiny, k majáku. Ubytování v hotelu, volno. Pro zájemce prohlídka nočního trhu v Honfleur Marché nocturne (18:00-23:00), nocleh.

7. den – čtvrtek: Celodenní pobyt v rázovitém přístavním městečku Honfleur se stopami slavné námořní minulosti. Po snídani volno k malování, návštěvě galerií, posezení v kavárně a k degustaci místních specialit. Návrat na nocleh.

8. den – pátek: Po snídani volný program v přístavu Honfleur nebo přejezd do blízkého okolí k vybraným lokalitám k malování. Pro zájemce odjezd na Květinové pobřeží přes mondénní lázně Trouville a Deauville, jízda podél nekonečných písečných pláží přezdívaných v době Belle Epoque „královnou pláží“. Přejezd k městečku Pont-l´Evêque, známého výrobou sýrů už od 13. století, exkurze do tradiční výrobny normandského calvadosu s degustací. Během dne dle dohody zastávky na malování (pláže, hrázděné domy). Návrat na nocleh.

9. den – sobota: Brzo ráno po snídani odjezd do hlavního města Horní Normandie Rouenu, které vždy fascinovalo umělce. Povinná 9hodinová bezpečnostní pauza autobusu. Pěší prohlídka historického centra s průvodcem: renesanční brána se starobylým orlojem s hodinami, justiční palác, tržiště na náměstí Vieux Marché s památníkem upálení Johanky z Arku v roce 1431, gotická katedrála Notre-Dame, známá z cyklu Monetových obrazů z let 1892-94, malovaných za různého osvětlení a počasí od svítání po západ slunce v různém ročním období, impozantní kostel Saint-Maclou ve stylu plaménkové gotiky, zasvěcený bretaňskému světci, gotický kostel Saint-Ouen bývalého benediktinského opatství. Volno k posezení v kavárně, k toulkám po středověkých uličkách s hrázděnými domy, k malování. Doporučujeme návštěvu některého z rouenských trhů, např. Marché Brocante (starožitnictví a Bleší trh) na PlaceVieux Marché. Možnost návštěvy muzeí: Galerie umění Musée des Beaux-Arts, sbírky od 15. století po současnost, francouzské (Poussin, Ingres, Delacroix, Corot, Millet, Pissarro, Sisley, Monet, Degas, Renoir aj.), italské (renesance, Caravaggio), španělské (Velasquez, Ribera), vlámské, holandské malířství (Van Dyck, Rubens…), Musée de la Céramique (sbírky fajánse), Musée Flaubert v domě slavného rouenského rodáka Gustava Flauberta. Po fakultativní večeři odjezd z Rouenu, noční přejezd Francií do Německa.

10. den– neděle: Cesta přes Německo se zastávkami v motorestech. Návrat přes Prahu a Brno do Opavy v podvečerních hodinách (záleží na době odjezdu z Rouenu a na dopravní situaci).

Cena asi 16 460 ,- Kč (upřesníme později) a zahrnuje:

Dopravu luxusním autokarem (WC, klimatizace, DVD, kávovar, nápojový servis za Kč u řidičů),

8 noclehů s kontinentální snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu (1 x v okolí Paříže, 4 x ve Fécamp, 3 x v Honfleur), průvodce CK a ještě po celou dobu k dispozici výtvarný lektor, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje cestovní pojištění (lze sjednat v CK za 270 Kč/os/pobyt komplexní cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA = pojištění léčebných výloh do 5 mil. Kč, úrazové pojištění, pojištění storna v případě zrušení zájezdů z důvodu úrazu či onemocnění, pojištění zavazadel…V případě storna doloženého lékařským potvrzením pojišťovna vyplácí 80% příslušných stornopoplatků), společné večeře (dle zájmu bude organizovat průvodkyně ve spolupráci s CK od 3. dne pobytu, platba na místě v EUR, informace v pokynech), vstupné do galerií, muzeí (upřesnění v pokynech).

Zájemcům pošleme předvyplněnou cestovní smlouvu. Stačí poslat objednávku mailem.

Tato mimořádná nabídka je ve spolupráci se specialistou na Francii a to :

CK ALINEA Voyages s.r.o.

PhDr. Anna Bruzlová, mobil 602 704 059

Kobližná 19, 602 00 Brno tel./fax: 542 134 238 e-mail: info@ckalinea.cz www.alinea.cz

Přihlášky a dotazy prosím směřujte na mail : galerieujakoba@gmail.com nebo také telefon

604 244 364