Příměstský tábor s výtvarným zaměřením 2021

Příměstský tábor s výtvarným zaměřením 2021

19.7. – 23.7.2021 II. termín

26.7. – 30.7.2021 III. termín

16.8. – 20.8.2021 IV. termín

přihlaste se zde elektronickou přihláškou:

Závazná přihláška na příměstský tábor léto 2021 – Galerie U Jakoba

pro děti ve věku 6 – 15 let.

Program zohlední věk dítěte. (2 skupiny – rozděleno mladší a starší děti).

Malujeme, kreslíme, tvoříme… akrylem, úhlem, pastelem….v ateliéru

i jednodenním plenéru.

Necháváme děti vstoupit do jejich úžasné schopnosti tvořit nezávisle a spontánně.

Objevit a udržet si celoživotně lásku ke tvoření, jež je tak důležité

pro naši harmonii.

Týden bude zakončen společnou výstavou.

Nabízíme kvalitní lektory, individuální přístup, tvůrčí prostředí

a naše zkušenosti s výtvarnými kurzy a plenéry.

Nebudou chybět pohybové a zábavné hry.

Začínáme denně v 8.30 a končíme v 16.00.

Zajišťujeme dětem obědy.

Tábory probíhají v prostorách Ateliéru volného umění a zahrady,

Minoritský klášter, Masarykova třída 39, Opava,

Cena zábavného týdne je 2 900,-  ( včetně obědů a výtvarných pomůcek )

Můžeme Vám vystavit fakturu pro uplatnění různých příspěvků.

Důležité:

Pokud by byl tábor zrušen v důsledku vládního opatření kvůli případné

koronavirové krizi, vracíme 100 % částky zpět.

Můžete taky psát volat

galerieujakoba@gmail.com

604 244 364

osobně Galerie U Jakoba – OC Breda & Weinstein v Opavě – I. patro

Na Vaše dětí se těšíme !