Zájezd do Vídně

Zájezd do Vídně

Galerie U Jakoba v Opavě pořádá v sobotu 19. listopadu 2016
zájezd do vídeňských galerií

Tentokrát můžete navštívit tyto galerie a výstavy
(vlastní volba je samozřejmě možná):

~ MUMOK: Painting 2.0 ad.

~ Leopold Museum: stálé sbírky

~ Albertina: Pointilismus

~ Kunsthistorisches Museum: Edmund de Waal potkává Albrechta Dürera, stálé sbírky

~ Haus21: Ai Wej-wej, Umění na dotek

~ Belveder: Biedermaier, výstava k výročí úmrtí Františka Josefa I., stálé sbírky (Klimt, Schiele, Kokoschka)

~ Galerie Akademie výtvarných umění: Příroda na scestí? Hybridi, gnómové a nestvůry (nejen) u Hieronyma Bosche

 

Odjezd: v 5:00 ráno z Dolního nám. v Opavě; příjezd: do 24:00 hod. tamtéž.

Cena: 800 Kč (zahrnuje dopravné, průvodce, pojištění, nezahrnuje vstupy do muzeí a galerií).

Přihlášky prosíme na adresu galerieujakoba@gmail.com  nebo přímo v galerii.

(Galerie U Jakoba OC BREDA, 1. patro, ulice Na Valech, 746 01 Opava,

mobil: 604 244 364 – paní Klimešová)