Zájezd do Vídně

Zájezd do Vídně

Galerie U Jakoba v Opavě pořádá dne 8. listopadu 2014
zájezd do vídeňských galerií

Tentokrát můžete navštívit tyto galerie a výstavy
(vlastní volba je samozřejmě možná):

1. MUMOK: Cosima von Bonin; Minulost moderny

2. Leopold Museum : Alberto Giacometti

3. Albertina: Joan Miro

4. Kunsthistorisches Museum: Diego Velázquez; Arcimboldo; stálé sbírky

Odjezd: vždy v 5:00 ráno z Dolního nám. v Opavě; příjezd: do 24:00 hod. tamtéž.
Cena: 750 Kč (zahrnuje dopravné, průvodce, pojištění, nezahrnuje vstupy do muzeí
a galerií).

Přihlášky prosíme na adresu galerieujakoba@gmail.com nebo přímo v galerii.
(Dolní nám. 13, 746 01 Opava, tel. 553 613 160, mobil: 604 244 364)