Závazná přihláška na příměstský tábor léto 2022

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Ukončená třída dítěte
Adresa bydliště dítěte
Kontaktní telefon na rodiče (otec nebo matka)
Kontaktní e-mail na rodiče (otec nebo matka)
Zaškrtnutím přihlásíte dítě na tento termín
Zaškrtnutím přihlásíte dítě na tento termín
Zaškrtnutím přihlásíte dítě na tento termín
Zaškrtnutím přihlásíte dítě na tento termín
Zde vypište, prosím, výjimečnosti Vašeho dítěte (zdravotní, stravovací upozornění, návyky atd.)
Jméno zákonného zástupce dítěte
Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a lektorky nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky beru na vědomí, že Ateliér a jeho lektoři odpovídají za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce